ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง จ้างเหมาซ่อมแซมถนนคอนกรีตภายในตำบลเสาเภา หมู่ที่ 2,3,7,10
  รายละเอียด : การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง จ้างเหมาซ่อมแซมถนนคอนกรีตภายในตำบลเสาเภา หมู่ที่ 2,3,7,10
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 04 กันยายน 2561  :: จำนวนผู้อ่าน 124 คน