ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : สอบราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๕ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ เครื่อง
  รายละเอียด :

สอบราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๕ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๒๘๗,๐๐๐ บาท (สองแสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2554  :: จำนวนผู้อ่าน 589 คน