ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : สอบราคาซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 22 เครื่อง และเครื่องรับส่งวิทยุระบบ VHF/FM ชนิดประจำที่ 10 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง
  รายละเอียด :

      องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา จะสอบราคาซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 22 เครื่อง และเครื่องรับส่งวิทยุระบบ VHF/FM ชนิดประจำที่ 10 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง

      -  กำหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๔ ในวันและเวลาราชการ ณ ส่วนการคลังองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา หรือยื่นซองสอบราคาทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับได้ตั้งแต่วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๔ โดยจะถือวันและเวลาที่องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา รับจากไปรษณีย์เป็นเวลารับซอง และในวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๓๐น. – ๑๐.๐๐ น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อ การจ้างระดับอำเภอ อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

        -  กำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป จนกว่าจะเสร็จสิ้น ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อ การจ้างระดับอำเภอ อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

 

         ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาซื้อ ในราคาชุดละ ๕๐๐.- บาท ได้ที่ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา ระหว่างวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๔ ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.saophao.go.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๗๕๓๖-๗๓๒๖ ในวันและเวลาราชการ

 

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2554  :: จำนวนผู้อ่าน 1305 คน