ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : สอบราคาซื้อเรือท้องแบนไฟเบอร์กลาส จำนวน 2 ลำ
  รายละเอียด : สอบราคาซื้อเรือท้องแบนไฟเบอร์กลาส จำนวน 2 ลำ ราคาลำละ 70,000 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 140,000 บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 01 ธันวาคม 2554  :: จำนวนผู้อ่าน 1155 คน