ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางสายบ้านปากด่าน-วัดคงคาวดี หมู่ที่ 2 ตำบลเสาเภา
  รายละเอียด : การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางสายบ้านปากด่าน-วัดคงคาวดี หมู่ที่ 2 ตำบลเสาเภา
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559  :: จำนวนผู้อ่าน 133 คน