ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการขุดลอกคลองปากดวดบริเวณเกาะกลาง หมู่ที่ 12 ตำบลเสาเภา
  รายละเอียด : การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการขุดลอกคลองปากดวดบริเวณเกาะกลาง หมู่ที่ 12 ตำบลเสาเภา
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559  :: จำนวนผู้อ่าน 154 คน