ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายอนามัย-ทุ่งนุ้ย หมู่ที่ 5 ตำบลเสาเภา
  รายละเอียด : การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายอนามัย-ทุ่งนุ้ย หมู่ที่ 5 ตำบลเสาเภา
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559  :: จำนวนผู้อ่าน 154 คน