ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการซ่อมสร้างถนน คสล.สายทางเชื่อม 401-วัดเสาเภา หมู่ที่ 1 ตำบลเสาเภา
  รายละเอียด : การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการซ่อมสร้างถนน คสล.สายทางเชื่อม 401-วัดเสาเภา หมู่ที่ 1 ตำบลเสาเภา
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559  :: จำนวนผู้อ่าน 163 คน