ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.ถนนสายบ้านนายสุขเชื่อมต่อ หมู่ที่ 12 หมู่ที่ 8 ตำบลเสาเภา ดาวน์โหลดเอกสาร
2
13 พ.ย. 2562
2 ประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
4
11 พ.ย. 2562
3 ประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุ โครงการวางท่อ คสล.พร้อมบ่อพัก ริมถนนสายซอยรอยไถ หมู่ที่ 5 ตำบลเสาเภา ดาวน์โหลดเอกสาร
2
05 พ.ย. 2562
4 ประชาสัมพันธ์ สาระน่ารู้เกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง การแบ่งประเภทที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
15
31 ต.ค. 2562
5 ประชาสัมพันธ์ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 2562 และเริ่มจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตั้งแต่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป ดาวน์โหลดเอกสาร
12
31 ต.ค. 2562
6 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตอนทำไมต้องจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจัดเก็บกันอย่างไร ผู้เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจะต้องเตรียมตัวอย่างไร ดาวน์โหลดเอกสาร
7
31 ต.ค. 2562
7 ประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนสายบ้านนายขอม-บางลึก หมู่12 ตำบลเสาเภา ดาวน์โหลดเอกสาร
4
22 ต.ค. 2562
8 ประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุ โครงการต่อเติมท่อส่งน้ำประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 ตำบลเสาเภา ดาวน์โหลดเอกสาร
9
07 ต.ค. 2562
9 ประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุ โครงการขุดลอกคลองท่าทน หมู่ที่ 3 ตำบลเสาเภา ดาวน์โหลดเอกสาร
4
24 ก.ย. 2562
10 ประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุ โครงการขุดลอกคูตาเทศ หมู่ที่ 3 ตำบลเสาเภา ดาวน์โหลดเอกสาร
6
24 ก.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43