ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
3
25 ม.ค. 2565
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 ดาวน์โหลดเอกสาร
28
12 ม.ค. 2565
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา เรื่องการยื่นแบบ และการชำระภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
40
28 ธ.ค. 2564
4 ประชาสัมพันธ์ "ภาษีป้าย" ประจำปี 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
57
23 ธ.ค. 2564
5 ประชาสัมพันธ์โครงการซอมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง นศ.ถ.171-03 จากสายแยก 401-วัดคงคาวดี ถึงสายบางไม้เหลี่ยม บ้านเสาเภา หมู่ที่ 2 ตำบลเสาเภา ดาวน์โหลดเอกสาร
41
17 ธ.ค. 2564
6 จดหมายข่าว "ภาษีป้่าย" ประจำปี 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
91
17 พ.ย. 2564
7 สาระน่ารู้เกี่ยวกับ "ภาษีป้าย" ดาวน์โหลดเอกสาร
64
16 พ.ย. 2564
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
68
01 พ.ย. 2564
9 สาระน่ารู้เกี่ยวกับ "ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง" ดาวน์โหลดเอกสาร
69
19 ต.ค. 2564
10 จดหมายข่าว "ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง" ฉบับที่ 1/2565 ประจำเดือนตุลาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
112
12 ต.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55