สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2565 จากระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
11
04 เม.ย. 2565
2 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 จากระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
22
03 มี.ค. 2565
3 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2565 จากระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
21
01 ก.พ. 2565
4 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2564จากระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
18
04 ม.ค. 2565
5 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2564จากระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
19
02 ธ.ค. 2564
6 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2564 จากระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
136
19 พ.ย. 2564
7 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2564 จากระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
95
03 พ.ย. 2564
8 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2564จากระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
10
01 ก.ย. 2564
9 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2564 จากระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
98
06 ส.ค. 2564
10 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2564 จากระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
130
06 ก.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11