ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
91 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันไฮดรอลิค ขนาด 18 ลิตร จำนวน 1 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
18
21 พ.ย. 2561
92 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตักเศษไม้ ท่อนไม้ ในลำคลองท่าทนบริเวณสะพานเสาเภา หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
18
21 พ.ย. 2561
93 รายชื่อผู้มาซื้อเอกสาร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกส์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.171-01 สายบ้านปากด่าน-บ้านคงคาวดี หมู่ที่ 1,2 บ้านขุนจันทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทร ดาวน์โหลดเอกสาร
21
17 พ.ย. 2561
94 รายชื่อผู้ยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกส์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.171-01 สายบ้านปากด่าน-บ้านคงคาวดี หมู่ที่ 1,2 บ้านขุนจันทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิ ดาวน์โหลดเอกสาร
20
17 พ.ย. 2561
95 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายราษฎร์อุทิศ หมู่ที่ 9 ตำบลเสาเภา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
18
16 พ.ย. 2561
96 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของสำนักงานปลัด จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
18
16 พ.ย. 2561
97 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนชุดเท้าปั่น จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
16
15 พ.ย. 2561
98 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์ในรูปแบบปฏิทิน ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
19
15 พ.ย. 2561
99 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเพชรประชาอุทิศ หมู่ที่ 13 ตำบลเสาเภา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
20
09 พ.ย. 2561
100 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขุดลอกคูคลองแก้ไขปัญหาน้ำท่วม หมู่ที่ 1,2,5 ตำบลเสาเภา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
20
09 พ.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  10  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56