ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
161 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
26
10 ส.ค. 2561
162 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ป้ายไวนิล จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
18
10 ส.ค. 2561
163 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ของ ศพด.อบต.เสาเภา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
22
09 ส.ค. 2561
164 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษา ของ ศพด.อบต.เสาเภา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
20
09 ส.ค. 2561
165 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ของ ศพด.อบต.เสาเภา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
30
09 ส.ค. 2561
166 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows 7+Program PC โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
19
06 ส.ค. 2561
167 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
20
03 ส.ค. 2561
168 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผูกผ้าบริเวณรั้วหน้าสำนักงาน อบต.เสาเภา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
20
03 ส.ค. 2561
169 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ป้ายไวนิล จำนวน 6 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
17
03 ส.ค. 2561
170 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมระบบไฮโดรลิค ของรถตักหน้า-ขุดหลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
21
03 ส.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  17  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56