ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
161 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนกะทะล้อและน๊อตล้อ ของรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 82-0087 นศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
131
23 ส.ค. 2561
162 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 15 รายการ ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
126
21 ส.ค. 2561
163 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
127
20 ส.ค. 2561
164 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 14 ตำบลเสาเภา ดาวน์โหลดเอกสาร
128
20 ส.ค. 2561
165 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่ารถบัสปรับอากาศ ๒ ชั้น ระยะเวลา ๓ วัน จำนวน ๒ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
134
16 ส.ค. 2561
166 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 28 รายการ ของสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
141
16 ส.ค. 2561
167 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
132
10 ส.ค. 2561
168 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ป้ายไวนิล จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
127
10 ส.ค. 2561
169 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ของ ศพด.อบต.เสาเภา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
132
09 ส.ค. 2561
170 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษา ของ ศพด.อบต.เสาเภา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
131
09 ส.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  17  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56