ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
191 ประกาศ ราคากลางอาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 1/2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
23
18 มิ.ย. 2561
192 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
23
15 มิ.ย. 2561
193 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
32
15 มิ.ย. 2561
194 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของสำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
26
15 มิ.ย. 2561
195 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายพลาสวู๊ด ขนาด 1x2 เมตร จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
28
15 มิ.ย. 2561
196 ประกาศ เผยแพร่การจัดซื้อ อาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 1/2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
21
15 มิ.ย. 2561
197 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนแบตเตอรี่ ของเครื่องสำรองไฟ จำนวน 3 เครื่อง ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
22
12 มิ.ย. 2561
198 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุในการแข่งขัน ตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด "เสาเภาเกมส์" ครั้งที่ 19 ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
18
07 มิ.ย. 2561
199 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาในการปรับปรุงและจัดเตรียมสนาม ตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด "เสาเภาเกมส์" ครั้งที่ 19 ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
18
07 มิ.ย. 2561
200 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ ตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด "เสาเภาเกมส์" ครั้งที่ 19 ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
20
07 มิ.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  20  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56