ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
191 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนยางนอก และเฟืองไดสตาร์ท ของรถยนต์ทะเบียน กจ-8756 นศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
132
19 ก.ค. 2561
192 ประกาศเปลี่ยนแปลงผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
135
16 ก.ค. 2561
193 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนแม็กเนติกคอมเพรสเซอร์ เครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
122
13 ก.ค. 2561
194 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา น้ำมันหล่อลื่น รถตักหน้า-ขุดหลัง ทะเบียน ตค-3044 นศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
121
12 ก.ค. 2561
195 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา แบบพิมพ์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
133
12 ก.ค. 2561
196 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
123
05 ก.ค. 2561
197 ประกาศ ราคากลางอาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 1/2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
124
18 มิ.ย. 2561
198 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
122
15 มิ.ย. 2561
199 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
128
15 มิ.ย. 2561
200 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของสำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
125
15 มิ.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  20  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56