ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
131 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเพลาแก้มเกียร์เและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถบรรทุกขยะ 82-0087 นศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
17
17 ก.ย. 2561
132 รายชื่อผู้มาซื้อเอกสาร ประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางสายบ้านราชพฤกษ์-บ้านปากดวด หมู่ที่ 1,2,15,12 ตำบลเสาเภา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
20
13 ก.ย. 2561
133 รายชื่อผู้มายื่นเอกสาร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางสายบ้านราชพฤกษ์-บ้านปากดวด หมู่ที่ 1,2,15,12 ตำบลเสาเภา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
21
13 ก.ย. 2561
134 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางสายบ้านราชพฤกษ์-บ้านปากดวด หมู่ที่ 1,2,15,12 ตำบลเสาเภา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
20
13 ก.ย. 2561
135 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 9 รายการ ของสำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
19
13 ก.ย. 2561
136 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าวัสดุสำนักงาน จำนวน 23 รายการ ของสำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
16
13 ก.ย. 2561
137 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ ของสำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
17
13 ก.ย. 2561
138 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ ทะเบียน คธก-24 นศ.โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
15
13 ก.ย. 2561
139 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จางเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง สลับยางรถ และตั้งศูนย์ถ่วงล้อ ของรถตูู้กู้ชีพ ทะเบียน กพ-2479 นศ. ดาวน์โหลดเอกสาร
16
13 ก.ย. 2561
140 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 ตำบลเสาเภา ดาวน์โหลดเอกสาร
19
12 ก.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  14  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56