ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
131 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
120
24 ก.ย. 2561
132 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถบรรทุกขยะ ทะเบียน 81-3758 นศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
121
19 ก.ย. 2561
133 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าครุุภัณฑ์สำนักงาน ของกองช่าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
123
19 ก.ย. 2561
134 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าตู้เหล็กบานเลื่อนกระจกชนิด 2 ชั้น ของ ศพด.อบต.เสาเเภา จำนวน 2 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
122
19 ก.ย. 2561
135 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
119
17 ก.ย. 2561
136 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
120
17 ก.ย. 2561
137 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเพลาแก้มเกียร์เและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถบรรทุกขยะ 82-0087 นศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
126
17 ก.ย. 2561
138 รายชื่อผู้มาซื้อเอกสาร ประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางสายบ้านราชพฤกษ์-บ้านปากดวด หมู่ที่ 1,2,15,12 ตำบลเสาเภา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
124
13 ก.ย. 2561
139 รายชื่อผู้มายื่นเอกสาร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางสายบ้านราชพฤกษ์-บ้านปากดวด หมู่ที่ 1,2,15,12 ตำบลเสาเภา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
128
13 ก.ย. 2561
140 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางสายบ้านราชพฤกษ์-บ้านปากดวด หมู่ที่ 1,2,15,12 ตำบลเสาเภา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
127
13 ก.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  14  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56