ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
21 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (ก.ค. 62 - ก.ย. 62) ดาวน์โหลดเอกสาร
136
22 ต.ค. 2562
22 ประกาศ เผยแพร่แผนการจุัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
148
15 ต.ค. 2562
23 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลเสาเภา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
135
22 ส.ค. 2562
24 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
163
01 ส.ค. 2562
25 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เม.ย. 62 - มิ.ย. 62) ดาวน์โหลดเอกสาร
141
12 ก.ค. 2562
26 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
126
26 มิ.ย. 2562
27 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการติดตั้งซุ้มเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
138
08 พ.ค. 2562
28 ประกาศเผยแพร่แผนกรจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
137
03 พ.ค. 2562
29 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าจอ LED จำนวน 2 จอ เพื่อใช้ในการรับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
136
03 พ.ค. 2562
30 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายไสตาโคตร-เขาแกลบ หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
147
01 พ.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  3  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56