ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
151 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมถนนคอนกรีตภายในตำบล หมู่ที่ 2,3,7,10 ตำบลเสาเภา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
119
07 ก.ย. 2561
152 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางสายบ้านราชพฤกษ์-บ้านปากดวด หมู่ที่ 1,2,15,12 ตำบลเสาเภา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
132
04 ก.ย. 2561
153 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง จ้างเหมาซ่อมแซมถนนคอนกรีตภายในตำบลเสาเภา หมู่ที่ 2,3,7,10 ดาวน์โหลดเอกสาร
120
04 ก.ย. 2561
154 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 39 รายการ ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
121
04 ก.ย. 2561
155 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 13 รายการ ของสำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
121
04 ก.ย. 2561
156 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนแบตเตอรี่เครื่องสำรองไฟ จำนวน 5 เครื่อง ของสำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
121
04 ก.ย. 2561
157 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางสายบ้านราชพฤกษ์-บ้านปากดวด หมู่ที่ 1,2,15,12 ตำบลเสาเภา ดาวน์โหลดเอกสาร
135
30 ส.ค. 2561
158 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 14 ตำบลเสาเภา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
138
29 ส.ค. 2561
159 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมระบบปั้มน้ำ ระบบชุดเกียร์ฝา และเพลายอยกลาง ของรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
131
24 ส.ค. 2561
160 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น ระยะเวลา 1 วัน ำจนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
125
23 ส.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  16  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56