ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
151 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางสายบ้านราชพฤกษ์-บ้านปากดวด หมู่ที่ 1,2,15,12 ตำบลเสาเภา ดาวน์โหลดเอกสาร
30
30 ส.ค. 2561
152 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 14 ตำบลเสาเภา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
33
29 ส.ค. 2561
153 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมระบบปั้มน้ำ ระบบชุดเกียร์ฝา และเพลายอยกลาง ของรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
25
24 ส.ค. 2561
154 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น ระยะเวลา 1 วัน ำจนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
21
23 ส.ค. 2561
155 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนกะทะล้อและน๊อตล้อ ของรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 82-0087 นศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
21
23 ส.ค. 2561
156 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 15 รายการ ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
19
21 ส.ค. 2561
157 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
19
20 ส.ค. 2561
158 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 14 ตำบลเสาเภา ดาวน์โหลดเอกสาร
21
20 ส.ค. 2561
159 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่ารถบัสปรับอากาศ ๒ ชั้น ระยะเวลา ๓ วัน จำนวน ๒ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
19
16 ส.ค. 2561
160 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 28 รายการ ของสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
28
16 ส.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  16  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56