ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
241 การเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายน้ำดำ หมู่ที่ 7 ตำบลเสาเภา ดาวน์โหลดเอกสาร
23
22 ธ.ค. 2560
242 การเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทุ่งครั้ง-คลองไก่ฟัก หมู่ที่ 9 ตำบลเสาเภา ดาวน์โหลดเอกสาร
29
22 ธ.ค. 2560
243 การเปิดเผยราคากลาง จ้างเหมาตักท่อนไม้และวัชพืชบริเวณสะพานในลำคลองท่าทน หมู่ที่ 3,หมู่ที่ 1 ตำบลเสาเภา ดาวน์โหลดเอกสาร
40
22 ธ.ค. 2560
244 ประกาศเชิญชวนเข้าเสนอราคาจ้างรื้อถอนอาคาร ดาวน์โหลดเอกสาร
33
20 ธ.ค. 2560
245 การเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายพัว หมู่ที่ 4 ตำบลเสาเภา ดาวน์โหลดเอกสาร
45
20 ธ.ค. 2560
246 การเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบางไม้เหลี่ยม 2 หมู่ที่ 7 ตำบลเสาเภา ดาวน์โหลดเอกสาร
37
20 ธ.ค. 2560
247 การเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายปูนิ่ม หมู่ที่ 10,14 ตำบลเสาเภา ดาวน์โหลดเอกสาร
34
20 ธ.ค. 2560
248 การเปิดเผยราคากลาง จัดซื้อข้าวสารและอาหารแห้ง พร้อมอุปกรณ์ในการบรรจุ ดาวน์โหลดเอกสาร
29
07 ธ.ค. 2560
249 การเปิดเผยราคากลาง จัดซื้อถังรองรับขยะมูลฝอย ดาวน์โหลดเอกสาร
37
27 พ.ย. 2560
250 การเปิดเผยราคากลาง จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ และสี) จำนวน 1 เครื่อง ดาวน์โหลดเอกสาร
31
27 พ.ย. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  25  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56