ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
231 การเปิดเผยราคากลาง และการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสามแยกบ้านในลุ่ม-คลองท่าเชี่ยว หมู่ที่ 13 ตำบลเสาเภา ดาวน์โหลดเอกสาร
141
23 ก.พ. 2561
232 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยตาเผือก หมู่ที่ 8 ตำบลเสาเภา ดาวน์โหลดเอกสาร
137
23 ก.พ. 2561
233 การเปิดเผยราคากลาง และการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายกรกต-น้ำดำ หมู่ที่ 16 ตำบลเสาเภา ดาวน์โหลดเอกสาร
139
23 ก.พ. 2561
234 ประกาศเชิญชวนเข้าเสนอราคาจ้าง จ้างเหมารื้อถอนอาคารรุกล้ำถนนทางหลวงสายเก่า ของบ้านเลขที่ 3 หมู่ที่ 15 ตำบลเสาเภา อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามคำพิพากษาของศาลปกครองนครศรีธรรมราช (ครั้งที่ 3) ดาวน์โหลดเอกสาร
143
06 ก.พ. 2561
235 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายอนามัย-นางเลือดขาว หมู่ที่ 4 ตำบลเสาเภา ดาวน์โหลดเอกสาร
146
30 ม.ค. 2561
236 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทุุ่งครั้ง-เขาโพรง หมู่ที่ 9 ตำบลเสาเภา ดาวน์โหลดเอกสาร
152
30 ม.ค. 2561
237 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายอมรรัตน์ หมู่ที่ 9 ตำบลเสาเภา ดาวน์โหลดเอกสาร
136
30 ม.ค. 2561
238 การเปิดเผยราคากลาง และการคำนวณราคากลางจ้างเหาซ่อมแซมถนนภายในตำบล จำนวน 3 สาย หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 14 ตำบลเสาเภา ดาวน์โหลดเอกสาร
150
22 ม.ค. 2561
239 ราคากลางจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
144
22 ม.ค. 2561
240 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหลาขาว หมู่ที่ 6 ตำบลเสาเภา ดาวน์โหลดเอกสาร
137
17 ม.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  24  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56