ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
101 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกส์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.171-01 สายบ้านปากด่าน-บ้านคงคาวดี หมู่ที่ 1,2 บ้านขุนจันทร์ ตำบลเสาเภา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
25
08 พ.ย. 2561
102 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย 401-บ้านนายประพันธ์ หมู่ที่ 6 ตำบลเสาเภา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
19
07 พ.ย. 2561
103 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายสุข-ต่อหมู่ที่ 12 หมู่ที่ 8 ตำบลเสาเภา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
19
02 พ.ย. 2561
104 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน อบต.เสาเภา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
18
01 พ.ย. 2561
105 ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกส์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.171-01 สายบ้านปากด่าน-บ้านคงคาวดี หมู่ที่ 1,2 บ้านขุนจันทร์ ตำบลเสาเภา ดาวน์โหลดเอกสาร
30
01 พ.ย. 2561
106 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องออกกำลังกาย จำนวน 6 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
19
31 ต.ค. 2561
107 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows ๗+Program Pc .โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
18
31 ต.ค. 2561
108 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
18
31 ต.ค. 2561
109 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการวางท่อระบายน้ำถนนสายซอยร่วมใจ หมู่ที่ 3 ตำบลเสาเภา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
16
25 ต.ค. 2561
110 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักริมถนนสายต้นเหรียง-วัดสระ หมู่ที่ 6 ตำบลเสาเภา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
16
25 ต.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  11  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56