ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
101 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายราษฎร์อุทิศ หมู่ที่ 9 ตำบลเสาเภา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
122
16 พ.ย. 2561
102 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของสำนักงานปลัด จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
124
16 พ.ย. 2561
103 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนชุดเท้าปั่น จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
123
15 พ.ย. 2561
104 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์ในรูปแบบปฏิทิน ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
125
15 พ.ย. 2561
105 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเพชรประชาอุทิศ หมู่ที่ 13 ตำบลเสาเภา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
126
09 พ.ย. 2561
106 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขุดลอกคูคลองแก้ไขปัญหาน้ำท่วม หมู่ที่ 1,2,5 ตำบลเสาเภา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
125
09 พ.ย. 2561
107 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกส์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.171-01 สายบ้านปากด่าน-บ้านคงคาวดี หมู่ที่ 1,2 บ้านขุนจันทร์ ตำบลเสาเภา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
130
08 พ.ย. 2561
108 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย 401-บ้านนายประพันธ์ หมู่ที่ 6 ตำบลเสาเภา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
119
07 พ.ย. 2561
109 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายสุข-ต่อหมู่ที่ 12 หมู่ที่ 8 ตำบลเสาเภา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
120
02 พ.ย. 2561
110 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน อบต.เสาเภา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
125
01 พ.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  11  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56