ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
141 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 14 ตำบลเสาเภา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
21
11 ก.ย. 2561
142 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น ระยะเวลา 3 วัน จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
19
07 ก.ย. 2561
143 รายชื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 14 ตำบลเสาเภา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
25
07 ก.ย. 2561
144 รายชื่อผู้มายื่นเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 14 ตำบลเสาเภา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
17
07 ก.ย. 2561
145 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมถนนคอนกรีตภายในตำบล หมู่ที่ 2,3,7,10 ตำบลเสาเภา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
19
07 ก.ย. 2561
146 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางสายบ้านราชพฤกษ์-บ้านปากดวด หมู่ที่ 1,2,15,12 ตำบลเสาเภา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
29
04 ก.ย. 2561
147 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง จ้างเหมาซ่อมแซมถนนคอนกรีตภายในตำบลเสาเภา หมู่ที่ 2,3,7,10 ดาวน์โหลดเอกสาร
18
04 ก.ย. 2561
148 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 39 รายการ ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
16
04 ก.ย. 2561
149 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 13 รายการ ของสำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
18
04 ก.ย. 2561
150 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนแบตเตอรี่เครื่องสำรองไฟ จำนวน 5 เครื่อง ของสำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
20
04 ก.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  15  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56