ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
371 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายไสตีนแก้ว หมู่ที่ ๑ ตำบลเสาเภา ดาวน์โหลดเอกสาร
76
30 ต.ค. 2558
372 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายโรงพระจีน-บ้านนายวิเชียร หมู่ที่ ๖ ตำบลเสาเภา ดาวน์โหลดเอกสาร
77
30 ต.ค. 2558
373 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดจ้่างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายโท-บ้านนายสบาย หมู่ที่ ๖ ตำบลเสาเภา ดาวน์โหลดเอกสาร
87
30 ต.ค. 2558
374 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดจ้างโครงการก่อสร้งถนน คสล.สายน้ำดำ หมู่ที่ ๗ ตำบลเสาเภา ดาวน์โหลดเอกสาร
79
30 ต.ค. 2558
375 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยสี่ห้อง หมู่ที่ ๘ ตำบลเสาเภา ดาวน์โหลดเอกสาร
65
30 ต.ค. 2558
376 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายโคกยาง-บางไร่ หมู่ที่ ๘ ตำบลเสาเภา ดาวน์โหลดเอกสาร
68
30 ต.ค. 2558
377 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านผู้ใหญ่โชติ หมุู่ที่ ๘ ตำบลเสาเภา ดาวน์โหลดเอกสาร
63
30 ต.ค. 2558
378 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายน้ำดำ หมู่ที่ ๗ ตำบลเสาเภา ดาวน์โหลดเอกสาร
114
09 ก.ย. 2558
379 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดจ้างโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. ถนนทางหลวงสายเก่า หมู่ที่ ๕ ตำบลเสาเภา ดาวน์โหลดเอกสาร
121
09 ก.ย. 2558
380 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดจ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ ตำบลเสาเภา ดาวน์โหลดเอกสาร
136
09 ก.ย. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  38  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56