ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
371 การเปิดเผยราคากลางถังรองรับขยะมูลฝอย ขนาด 120 ลิตร ดาวน์โหลดเอกสาร
194
30 ต.ค. 2558
372 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ทางหลวงเก่าสาย ๔๐๑ หมู่ที่ ๓ ตำบลเสาเภา ดาวน์โหลดเอกสาร
219
30 ต.ค. 2558
373 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยสว่าง-หนองเต่า หมู่ที่ ๙ ตำบลเสาเภา ดาวน์โหลดเอกสาร
223
30 ต.ค. 2558
374 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยอมรรัตน์ หมู่ที่ ๙ ตำบลเสาเภา ดาวน์โหลดเอกสาร
209
30 ต.ค. 2558
375 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายประเสริฐ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลเสาเภา ดาวน์โหลดเอกสาร
182
30 ต.ค. 2558
376 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายสมคิด หมู่ที่ ๑๖ ตำบลเสาเภา ดาวน์โหลดเอกสาร
222
30 ต.ค. 2558
377 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายไสตีนแก้ว หมู่ที่ ๑ ตำบลเสาเภา ดาวน์โหลดเอกสาร
176
30 ต.ค. 2558
378 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายโรงพระจีน-บ้านนายวิเชียร หมู่ที่ ๖ ตำบลเสาเภา ดาวน์โหลดเอกสาร
178
30 ต.ค. 2558
379 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดจ้่างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายโท-บ้านนายสบาย หมู่ที่ ๖ ตำบลเสาเภา ดาวน์โหลดเอกสาร
199
30 ต.ค. 2558
380 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดจ้างโครงการก่อสร้งถนน คสล.สายน้ำดำ หมู่ที่ ๗ ตำบลเสาเภา ดาวน์โหลดเอกสาร
178
30 ต.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  38  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56