ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
201 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายพลาสวู๊ด ขนาด 1x2 เมตร จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
128
15 มิ.ย. 2561
202 ประกาศ เผยแพร่การจัดซื้อ อาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 1/2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
118
15 มิ.ย. 2561
203 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนแบตเตอรี่ ของเครื่องสำรองไฟ จำนวน 3 เครื่อง ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
120
12 มิ.ย. 2561
204 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุในการแข่งขัน ตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด "เสาเภาเกมส์" ครั้งที่ 19 ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
114
07 มิ.ย. 2561
205 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาในการปรับปรุงและจัดเตรียมสนาม ตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด "เสาเภาเกมส์" ครั้งที่ 19 ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
115
07 มิ.ย. 2561
206 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ ตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด "เสาเภาเกมส์" ครั้งที่ 19 ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
117
07 มิ.ย. 2561
207 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพากย์ฟุตบอล ตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด "เสาเภาเกมส์" ครั้งที่ 19 ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
111
07 มิ.ย. 2561
208 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่มชนิดขวด และน้ำแข็งหลอดใหญ่ ตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด "เสาเภาเกมส์" ครั้งที่ 19 ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
124
07 มิ.ย. 2561
209 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
113
06 มิ.ย. 2561
210 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันไฮดรอลิค ขนาด 18 ลิตร จำนวน 1 ถัง สำหรับรถตักหน้า-ขุดหลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
122
05 มิ.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  21  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56