ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
201 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพากย์ฟุตบอล ตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด "เสาเภาเกมส์" ครั้งที่ 19 ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
17
07 มิ.ย. 2561
202 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่มชนิดขวด และน้ำแข็งหลอดใหญ่ ตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด "เสาเภาเกมส์" ครั้งที่ 19 ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
26
07 มิ.ย. 2561
203 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
19
06 มิ.ย. 2561
204 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันไฮดรอลิค ขนาด 18 ลิตร จำนวน 1 ถัง สำหรับรถตักหน้า-ขุดหลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
20
05 มิ.ย. 2561
205 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 8 รายการด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
30
01 มิ.ย. 2561
206 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำริมถนนซอยเศรษฐกิจ หมู่ที่ 8 ตำบลเสาเภา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
28
25 พ.ค. 2561
207 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการบุกเบิกก่อสร้างถนนสายหลังวัดขรัวช่วย หมู่ที่ 5 ตำบลเสาเภา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
24
25 พ.ค. 2561
208 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการบุกเบิกก่อสร้างถนนสายหลังวัดขรัวช่วย หมู่ที่ 5 ตำบลเสาเภา ดาวน์โหลดเอกสาร
30
24 พ.ค. 2561
209 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำริมถนนสายซอยเศรษฐกิจ หมู่ที่ 8 ตำบลเสาเภา ดาวน์โหลดเอกสาร
29
24 พ.ค. 2561
210 เชิญชวนเข้าเสนอราคาจ้าง จ้างเหมารื้อถอนอาคารรุกล้ำถนนทางหลวงสายเก่า ของบ้านเลขที่ 3 หมู่ที่ 15 ตำบลเสาเภา อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามคำพิพากษาของศาลปกครองนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
29
18 พ.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  21  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56