ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
31 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไม้สต๊าฟอลูมิเนียม แบบชัก ขนาด 5 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
27
17 เม.ย. 2562
32 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
23
17 เม.ย. 2562
33 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนยางนอก ยางใน และยางรอง ของรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 81-3758 นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
19
04 เม.ย. 2562
34 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่่อมแซมระบบซีลและเปลี่ยนสายพานแอร์ รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กจ-8756 นศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
19
04 เม.ย. 2562
35 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสามแยกบ้านในลุ่ม-คลองท่าเชี่ยว หมู่ที่ 13 ตำบลเสาเภา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
16
03 เม.ย. 2562
36 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุคอมพิวเตอร์ ของสำนักงานปลัด จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
21
28 มี.ค. 2562
37 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมที่อยู่อาศัยประจำของผู้ประสบภัยเป็นเจ้าของบ้านที่ได้รับความเสียหายจากอัคคีภัย รายนายบุญเสริม แซ่หลี บ้านเลขที่ 136 หมู่ที่ 10 ตำบลเสาเภา อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธ ดาวน์โหลดเอกสาร
20
19 มี.ค. 2562
38 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางหลวงเก่าหัวเลี้ยว-ต้นโอน หมู่ที่ 10 ตำบลเสาเภา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
17
18 มี.ค. 2562
39 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยตาคง วงศา หมู่ที่ 16 ตำบลเสาเภา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
18
18 มี.ค. 2562
40 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขุดปากน้ำท่าหมาก หมู่ที่ 2 ตำบลเสาเภา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
47
13 มี.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  4  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56