ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
81 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยตาเผือก หมู่ที่ 8 ตำบลเสาเภา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
19
07 ธ.ค. 2561
82 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
20
06 ธ.ค. 2561
83 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 14 รายการ ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
19
06 ธ.ค. 2561
84 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนแบตเตอรี่ ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
18
04 ธ.ค. 2561
85 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ของรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กจ-8756 นศ. ดาวน์โหลดเอกสาร
23
30 พ.ย. 2561
86 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายปูนิ่ม หมู่ที่ 10,14,16 ตำบลเสาเภา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
21
23 พ.ย. 2561
87 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมหูแกนไฮดรอลิค ของรถตักหน้า-ขุดหลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
22
22 พ.ย. 2561
88 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมระบบไฟ และออโตเมติกไดร์สตาร์ท ของรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กจ-8756 นศ. ดาวน์โหลดเอกสาร
22
22 พ.ย. 2561
89 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกส์คอนกรีต ดาวน์โหลดเอกสาร
25
22 พ.ย. 2561
90 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้ง เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่บ้านเรือนได้รับความเสียหายจากวาตภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
16
21 พ.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  9  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56