ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
81 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแขวน จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
130
20 ธ.ค. 2561
82 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมระบบเกียร์ ระบบครัช และเฟือง ของรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 81-3758 นศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
130
19 ธ.ค. 2561
83 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายไสตาโคตร-เขาแกลบ หมู่ที่ 11 ตำบลเสาเภา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
121
14 ธ.ค. 2561
84 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ป้ายไวนิล จำนวน 2 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
129
14 ธ.ค. 2561
85 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา น้ำมันเครื่อง และน้ำมันไฮดรอลิค ของรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 81-3758 นศ. และรถบรรทุกขยะทะเบียน 82-0087 นศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
132
14 ธ.ค. 2561
86 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 20 รายการ ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
126
12 ธ.ค. 2561
87 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยตาเผือก หมู่ที่ 8 ตำบลเสาเภา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
127
07 ธ.ค. 2561
88 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
126
06 ธ.ค. 2561
89 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 14 รายการ ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
127
06 ธ.ค. 2561
90 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนแบตเตอรี่ ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
126
04 ธ.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  9  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56