ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
271 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการขุดลอกคลองน้ำหัก หมู่ที่ 3,หมู่ที่ 16 ตำบลเสาเภา ดาวน์โหลดเอกสาร
149
22 ก.ย. 2560
272 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการขุดลอกคลองด้วน หมู่ที่ 4 ตำบลเสาเภา ดาวน์โหลดเอกสาร
136
17 ส.ค. 2560
273 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านป้าเจียม หมู่ที่ 1 ตำบลเสาเภา ดาวน์โหลดเอกสาร
138
17 ส.ค. 2560
274 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านผู้ใหญ่ชิต-คลองด้วน หมู่ที่ 4 ตำบลเสาเภา ดาวน์โหลดเอกสาร
136
17 ส.ค. 2560
275 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายโท หมู่ที่ 6 ตำบลเสาเภา ดาวน์โหลดเอกสาร
133
17 ส.ค. 2560
276 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายพงษ์เกษม หมู่ที่ 5 ตำบลเสาเภา ดาวน์โหลดเอกสาร
143
17 ส.ค. 2560
277 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนนายสุข หมู่ที่ 8 ตำบลเสาเภา ดาวน์โหลดเอกสาร
122
17 ส.ค. 2560
278 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสงวนไสนุ่น หมู่ที่ 13 ตำบลเสาเภา ดาวน์โหลดเอกสาร
130
17 ส.ค. 2560
279 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการติดตั้งระบบเสียงไร้สายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 ตำบลเสาเภา ดาวน์โหลดเอกสาร
137
17 ส.ค. 2560
280 การเปิดเผยราคากลางจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 4 เครื่อง ดาวน์โหลดเอกสาร
138
16 ส.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  28  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56