ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
271 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนนายสุข หมู่ที่ 8 ตำบลเสาเภา ดาวน์โหลดเอกสาร
24
17 ส.ค. 2560
272 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสงวนไสนุ่น หมู่ที่ 13 ตำบลเสาเภา ดาวน์โหลดเอกสาร
31
17 ส.ค. 2560
273 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการติดตั้งระบบเสียงไร้สายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 ตำบลเสาเภา ดาวน์โหลดเอกสาร
33
17 ส.ค. 2560
274 การเปิดเผยราคากลางจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 4 เครื่อง ดาวน์โหลดเอกสาร
37
16 ส.ค. 2560
275 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างบุกเบิกถนนสายซอยร่วมใจ หมู่ที่ 3 ตำบลเสาเภา ดาวน์โหลดเอกสาร
44
07 ส.ค. 2560
276 การเปิดเผยราคากลางจัดซื้อชุดฝึก อปพร. ดาวน์โหลดเอกสาร
28
26 ก.ค. 2560
277 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายนางเลือดขาว หมู่ที่ 4 ตำบลเสาเภา ดาวน์โหลดเอกสาร
30
17 ก.ค. 2560
278 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการวางท่อส่งน้ำประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 ตำบลเสาเภา ดาวน์โหลดเอกสาร
40
17 ก.ค. 2560
279 การเปิดเผยราคากลางจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา จำนวน 3 เครื่อง ดาวน์โหลดเอกสาร
68
06 มิ.ย. 2560
280 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมภูมิทัศน์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา ดาวน์โหลดเอกสาร
31
22 พ.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  28  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56