ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
441 ประกาศผลสอบราคาจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำและถมดินหน้าที่ทำการ อบต.เสาเภา ดาวน์โหลดเอกสาร
345
28 พ.ค. 2557
442 ผลสอบราคาจ้างโครงการขุดลอกคูระบายน้ำริมถนนทางหลวงสาย 401 หมู่ที่ 5,หมู่ที่ 6,หมู่ที่ 10 และหมู่ที่ 16 ตำบลเสาเภา ดาวน์โหลดเอกสาร
280
28 พ.ค. 2557
443 ประกาศผลสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในตำบลเสาเภา จำนวน 5 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
248
23 พ.ค. 2557
444 สอบราคาจ้างโครงการขุดลอกคูระบายน้ำริมถนนทางหลวงสาย ๔๐๑ หมู่ที่ ๕, หมู่ที่ ๖, หมู่ที่ ๑๐ และหมู่ที่ ๑๖ ดาวน์โหลดเอกสาร
277
12 พ.ค. 2557
445 สอบราคาจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำและ ถมดินหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา หมู่ที่ 13 ดาวน์โหลดเอกสาร
270
12 พ.ค. 2557
446 สอบราคาจ้างโครงการ จำนวน ๕ โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
321
06 พ.ค. 2557
447 ประกาศผลสอบราคาจ้างโครงการขุดลอกคลองอด หมู่ที่ 5 ตำบลเสาเภา ดาวน์โหลดเอกสาร
293
18 เม.ย. 2557
448 ประกาศผลการประมูลจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 ตำบลเส่าเภา ดาวน์โหลดเอกสาร
293
28 มี.ค. 2557
449 สอบราคาจ้างโครงการขุดลอกคลองอด หมู่ที่ ๕ ดาวน์โหลดเอกสาร
336
26 มี.ค. 2557
450 ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 ตำบลเสาเภา ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
347
26 ก.พ. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  45  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56