ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
441 ประกาศผลสอบราคาจ้างโครงการขุดลอกคลองอด หมู่ที่ 5 ตำบลเสาเภา ดาวน์โหลดเอกสาร
195
18 เม.ย. 2557
442 ประกาศผลการประมูลจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 ตำบลเส่าเภา ดาวน์โหลดเอกสาร
197
28 มี.ค. 2557
443 สอบราคาจ้างโครงการขุดลอกคลองอด หมู่ที่ ๕ ดาวน์โหลดเอกสาร
229
26 มี.ค. 2557
444 ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 ตำบลเสาเภา ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
250
26 ก.พ. 2557
445 ประกาศผลการประมูลจ้างโครงการปรับปรุงสนามฟุตซอลกลางแจ้งมาตรฐานพร้อมอุปกรณ์ตำบลเสาเภา หมู่ที่ 13 ดาวน์โหลดเอกสาร
223
07 ก.พ. 2557
446 ประกาศผลการประมูลจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา หมู่ที่ 13 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
190
07 ก.พ. 2557
447 ประกาศผลการประมูลซื้อคุรภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์น้ำเอนกประสงค์ถังน้ำในตัวชนิดฉีดโฟมผสม ตัวรถ 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 170 แรงม้า) จำนวน 1 คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอกนิส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
211
27 ม.ค. 2557
448 ประกาศผลสอบราคาจ้างโครงการถมดินและปรับปรุงพื้นที่บริเวณของ อบต.เสาเภา หมู่ที่ 13 ดาวน์โหลดเอกสาร
331
13 ม.ค. 2557
449 ประมูลจ้างโครงการปรับปรุงสนามฟุตซอลกลางแจ้งมาตรฐานพร้อมอุปกรณ์ตำบลเสาเภา หมู่ที่ ๑๓ ตำบลเสาเภา กว้าง ๒๒ เมตร ยาว ๔๒ เมตร และอุปกรณ์ประกอบสนาม ตามแบบมาตรฐานกรมพลศึกษา พื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๒๕ ดาวน์โหลดเอกสาร
292
08 ม.ค. 2557
450 ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา หมู่ที่ ๑๓ ตำบลเสาเภา พื้นที่ใช้สอยรวม ๖๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายมาตรฐานสำหรับโครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลน ดาวน์โหลดเอกสาร
275
08 ม.ค. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  45  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56