ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
331 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดจ้างโครงการก่อสร้างบุกเบิกถนนสายบ้านนายประเสริฐ-ถนนจินดาประชาสรรค์ หมู่ที่ 15 ตำบลเสาเภา ดาวน์โหลดเอกสาร
226
25 พ.ค. 2559
332 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง จ้างเหมาซ่อมแซมถนนภายในตำบลเสาเภา จำนวน 9 เส้นทาง ดาวน์โหลดเอกสาร
197
03 พ.ค. 2559
333 การเปิดเผยราคากลาง ครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน 4 เครื่อง ดาวน์โหลดเอกสาร
198
03 พ.ค. 2559
334 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการติดตั้งระบบเสียงไร้สายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 ตำบลเสาเภา ดาวน์โหลดเอกสาร
228
28 มี.ค. 2559
335 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.ซอยเทพารักษ์ หมู่ที่ 5 ตำบลเสาเภา ดาวน์โหลดเอกสาร
206
25 มี.ค. 2559
336 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และอาคารสำนักงาน อบต.เสาเภา หมู่ที่ 13 ดาวน์โหลดเอกสาร
221
25 มี.ค. 2559
337 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 ตำบลเสาเภา ดาวน์โหลดเอกสาร
188
25 มี.ค. 2559
338 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายอ้อมวัดคงคาวดี หมู่ที่ 2 ตำบลเสาเภา ดาวน์โหลดเอกสาร
209
26 ก.พ. 2559
339 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายไสตาโคตร-เขาแกลบ หมู่ที่ 11 ตำบลเสาเภา ดาวน์โหลดเอกสาร
206
26 ก.พ. 2559
340 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายอนามัย-ทุ่งนุ้ย หมู่ที่ 5 ตำบลเสาเภา ดาวน์โหลดเอกสาร
201
26 ก.พ. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  34  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57