ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
331 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายไสตาโคตร-เขาแกลบ หมู่ที่ 11 ตำบลเสาเภา ดาวน์โหลดเอกสาร
96
26 ก.พ. 2559
332 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายอนามัย-ทุ่งนุ้ย หมู่ที่ 5 ตำบลเสาเภา ดาวน์โหลดเอกสาร
95
26 ก.พ. 2559
333 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการซ่อมสร้างถนน คสล.สายทางเชื่อม 401-วัดเสาเภา หมู่ที่ 1 ตำบลเสาเภา ดาวน์โหลดเอกสาร
102
26 ก.พ. 2559
334 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายสว่าง-หนองเต่า หมู่ที่ 9 ตำบลเสาเภา ดาวน์โหลดเอกสาร
105
26 ก.พ. 2559
335 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการขุดลอกคลองปากดวดบริเวณเกาะกลาง หมู่ที่ 12 ตำบลเสาเภา ดาวน์โหลดเอกสาร
96
24 ก.พ. 2559
336 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดจ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนชลประทานสายบ้านโกยง-บ้านนางแอบ หมู่ที่ 4 ตำบลเสาเภา ดาวน์โหลดเอกสาร
71
15 ก.พ. 2559
337 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายไสตาโคตร-นางเลือดขาว หมู่ที่ 4 ตำบลเสาเภา ดาวน์โหลดเอกสาร
75
15 ก.พ. 2559
338 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายห้วย-บ้านนางแรม หมู่ที่ 14 ตำบลเสาเภา ดาวน์โหลดเอกสาร
77
15 ก.พ. 2559
339 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายพัว หมู่ที่ 4 ตำบลเสาเภา ดาวน์โหลดเอกสาร
78
15 ก.พ. 2559
340 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางสายบ้านปากด่าน-วัดคงคาวดี หมู่ที่ 2 ตำบลเสาเภา ดาวน์โหลดเอกสาร
75
15 ก.พ. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  34  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56