ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
291 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการการก่อสร้างถนน คสล.สาย ทสปช.หมู่ที่ 9 ตำบลเสาเภา ดาวน์โหลดเอกสาร
122
22 ก.พ. 2560
292 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางสายบ้านปากด่าน-วัดคงคาวดี หมู่ที่ 2 ตำบลเสาเภา ดาวน์โหลดเอกสาร
172
06 ก.พ. 2560
293 ประกาศราคากลาง จัดซื้อของขวัญสำหรับเด็กผู้ลงทะเบียนและรางวัลสำหรับนักแสดง ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
20
05 ม.ค. 2560
294 ประกาศราคากลาง จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่ม และอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
21
05 ม.ค. 2560
295 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายกรกต-น้ำดำ หมู่ที่ 16 ตำบลเสาเภา ดาวน์โหลดเอกสาร
78
23 ธ.ค. 2559
296 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายไสตาโคตร หมู่ที่ 11 ตำบลเสาเภา ดาวน์โหลดเอกสาร
101
23 ธ.ค. 2559
297 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านครูเสม หมู่ที่ 6 ตำบลเสาเภา ดาวน์โหลดเอกสาร
111
23 ธ.ค. 2559
298 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายห้วย-นางแรม หมู่ที่ 14 ตำบลเสาเภา ดาวน์โหลดเอกสาร
114
23 ธ.ค. 2559
299 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเพชรประชาอุทิศ หมู่ที่ 13 ตำบลเสาเภา ดาวน์โหลดเอกสาร
103
23 ธ.ค. 2559
300 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหัวแรด-คลองหิน หมู่ที่ 8 ตำบลเสาเภา ดาวน์โหลดเอกสาร
72
23 ธ.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  30  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56