ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
291 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านลุงจิต (ซอยสงวนใน) หมู่ที่ 14 ตำบลเสาเภา ดาวน์โหลดเอกสาร
162
01 พ.ค. 2560
292 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด 135 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
169
07 เม.ย. 2560
293 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง จ้างเหมาวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ริมถนนทางหลวงสาย 401 หมู่ที่ 5 ตำบลเสาเภา ดาวน์โหลดเอกสาร
162
20 มี.ค. 2560
294 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหลาขาว หมู่ที่ 6 ตำบลเสาเภา ดาวน์โหลดเอกสาร
183
22 ก.พ. 2560
295 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยตาเผือก หมู่ที่ 8 ตำบลเสาเภา ดาวน์โหลดเอกสาร
210
22 ก.พ. 2560
296 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายพัว หมู่ที่ 4 ตำบลเสาเภา ดาวน์โหลดเอกสาร
183
22 ก.พ. 2560
297 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการการก่อสร้างถนน คสล.สาย ทสปช.หมู่ที่ 9 ตำบลเสาเภา ดาวน์โหลดเอกสาร
229
22 ก.พ. 2560
298 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางสายบ้านปากด่าน-วัดคงคาวดี หมู่ที่ 2 ตำบลเสาเภา ดาวน์โหลดเอกสาร
274
06 ก.พ. 2560
299 ประกาศราคากลาง จัดซื้อของขวัญสำหรับเด็กผู้ลงทะเบียนและรางวัลสำหรับนักแสดง ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
120
05 ม.ค. 2560
300 ประกาศราคากลาง จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่ม และอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
125
05 ม.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  30  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56