ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
181 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ ตามโครงการเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๖ พรรษา ดาวน์โหลดเอกสาร
22
20 ก.ค. 2561
182 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่บ้านเรือนได้รับความเสียหายจากเหตุวาตภัยภายในตำบลเสาเภา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
22
20 ก.ค. 2561
183 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผูกผ้าบริเวณรั้วหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
25
20 ก.ค. 2561
184 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายอะคลีลิค จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
25
20 ก.ค. 2561
185 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนยางนอก และเฟืองไดสตาร์ท ของรถยนต์ทะเบียน กจ-8756 นศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
26
19 ก.ค. 2561
186 ประกาศเปลี่ยนแปลงผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
26
16 ก.ค. 2561
187 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนแม็กเนติกคอมเพรสเซอร์ เครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
22
13 ก.ค. 2561
188 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา น้ำมันหล่อลื่น รถตักหน้า-ขุดหลัง ทะเบียน ตค-3044 นศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
19
12 ก.ค. 2561
189 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา แบบพิมพ์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
25
12 ก.ค. 2561
190 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
18
05 ก.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  19  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56