ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
181 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจ ดาวน์โหลดเอกสาร
117
02 ส.ค. 2561
182 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนหลอดไฟ ของรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 81-3758 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
125
01 ส.ค. 2561
183 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนหลอดไฟ ของรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 82-0087 นศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
120
01 ส.ค. 2561
184 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 30 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
126
26 ก.ค. 2561
185 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา แบบพิมพ์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
119
25 ก.ค. 2561
186 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ป้ายไวนิล จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
127
25 ก.ค. 2561
187 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ ตามโครงการเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๖ พรรษา ดาวน์โหลดเอกสาร
126
20 ก.ค. 2561
188 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่บ้านเรือนได้รับความเสียหายจากเหตุวาตภัยภายในตำบลเสาเภา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
125
20 ก.ค. 2561
189 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผูกผ้าบริเวณรั้วหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
129
20 ก.ค. 2561
190 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายอะคลีลิค จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
129
20 ก.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  19  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56