ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
51 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 13 รายการ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
18
13 ก.พ. 2562
52 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลียนยางนอก ยางใน และยางรอง ของรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 82-0087 นศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
22
08 ก.พ. 2562
53 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าวัสดุสำนักงาน ของสำนักงานปลัด จำนวน 27 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
23
07 ก.พ. 2562
54 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทุ่งครั้ง-ชายเขาพรง หมู่ที่ 9 ตำบลเสาเภา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
22
06 ก.พ. 2562
55 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
21
31 ม.ค. 2562
56 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทุ่งครั้ง-คลองไก่ฟัก หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
26
29 ม.ค. 2562
57 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนแบตเตอรี่ ของรถตักหน้า-ขุดหลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
20
28 ม.ค. 2562
58 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย ทสปช. หมู่ที่ 9 ตำบลเสาเภา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
19
25 ม.ค. 2562
59 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอรฺ์ จำนวน 3 รายการ ของสำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
25
23 ม.ค. 2562
60 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายวิรัตน์ - บ้านลุงแท่น หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
21
23 ม.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  6  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56