ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
51 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมคอสะพานและถนนลาดยางสายวัดคงคาวดี - บ้านบางดี หมู่ที่ 2,หมู่ที่ 7 ตำบลเสาเภา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
133
27 ก.พ. 2562
52 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คลล.สายบ้านตาโบ หมู่ที่ 10 ตำบลเสาเภา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
128
22 ก.พ. 2562
53 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 15 ตำบลเสาเภา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
134
22 ก.พ. 2562
54 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมซีลกระบอกยกและเปลี่ยนสายไฮดรอลิค ของรถตักหน้า-ขุดหลัง ทะเบียน ตค-3044 นศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
120
21 ก.พ. 2562
55 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนยางนอก ยางใน และยางรอง ของรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 81-3758 นศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
118
20 ก.พ. 2562
56 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
127
18 ก.พ. 2562
57 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 13 รายการ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
128
13 ก.พ. 2562
58 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลียนยางนอก ยางใน และยางรอง ของรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 82-0087 นศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
131
08 ก.พ. 2562
59 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าวัสดุสำนักงาน ของสำนักงานปลัด จำนวน 27 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
133
07 ก.พ. 2562
60 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทุ่งครั้ง-ชายเขาพรง หมู่ที่ 9 ตำบลเสาเภา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
132
06 ก.พ. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  6  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56