ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
121 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
16
26 ก.ย. 2561
122 รายชื่อผู้มาซื้อเอกสาร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 ตำบลเสาเภา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
19
25 ก.ย. 2561
123 รายชื่อผู้ยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 ตำบลเสาเภา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
20
25 ก.ย. 2561
124 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 ตำบลเสาเภา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
18
25 ก.ย. 2561
125 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
17
24 ก.ย. 2561
126 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถบรรทุกขยะ ทะเบียน 81-3758 นศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
17
19 ก.ย. 2561
127 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าครุุภัณฑ์สำนักงาน ของกองช่าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
17
19 ก.ย. 2561
128 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าตู้เหล็กบานเลื่อนกระจกชนิด 2 ชั้น ของ ศพด.อบต.เสาเเภา จำนวน 2 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
18
19 ก.ย. 2561
129 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
15
17 ก.ย. 2561
130 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
18
17 ก.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  13  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56