ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
361 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.(ศพด.๒) องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา ดาวน์โหลดเอกสาร
140
04 ธ.ค. 2558
362 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.2) องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา ดาวน์โหลดเอกสาร
178
27 พ.ย. 2558
363 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) สายบ้านนาแล-บ้านปากดวด หมู่ที่ 12 ตำบลเสาเภา ดาวน์โหลดเอกสาร
156
27 พ.ย. 2558
364 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดจ้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบหอถังเหล็กทรงแชมเปญ ขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 11 บ้านเขาคา ตำบลเสาเภา ดาวน์โหลดเอกสาร
85
27 พ.ย. 2558
365 การเปิดเผยราคากลางถังรองรับขยะมูลฝอย ขนาด 120 ลิตร ดาวน์โหลดเอกสาร
93
30 ต.ค. 2558
366 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ทางหลวงเก่าสาย ๔๐๑ หมู่ที่ ๓ ตำบลเสาเภา ดาวน์โหลดเอกสาร
119
30 ต.ค. 2558
367 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยสว่าง-หนองเต่า หมู่ที่ ๙ ตำบลเสาเภา ดาวน์โหลดเอกสาร
118
30 ต.ค. 2558
368 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยอมรรัตน์ หมู่ที่ ๙ ตำบลเสาเภา ดาวน์โหลดเอกสาร
111
30 ต.ค. 2558
369 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายประเสริฐ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลเสาเภา ดาวน์โหลดเอกสาร
77
30 ต.ค. 2558
370 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายสมคิด หมู่ที่ ๑๖ ตำบลเสาเภา ดาวน์โหลดเอกสาร
120
30 ต.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  37  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56