ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
361 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยเศรษฐกิจ หมู่ที่ ๘ ตำบลเสาเภา ดาวน์โหลดเอกสาร
188
14 ธ.ค. 2558
362 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายราษฎร์อุทิศ หมู่ที่ ๙ ตำบลเสาเภา ดาวน์โหลดเอกสาร
162
14 ธ.ค. 2558
363 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสงวน-ไสนุ่น หมู่ที่ ๑๓ ตำบลเสาเภา ดาวน์โหลดเอกสาร
160
14 ธ.ค. 2558
364 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายชลากร๒ หมู่ที่ ๑๖ ตำบลเสาเภา ดาวน์โหลดเอกสาร
167
14 ธ.ค. 2558
365 ประมูลจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) สายบ้านนาแล-บ้านปากดวด หมู่ที่ 12 ตำบลเสาเภา ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
210
08 ธ.ค. 2558
366 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบหอถังเหล็กทรงแชมเปญขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 11 บ้านเขาคา ตำบลเสาเภา ดาวน์โหลดเอกสาร
194
04 ธ.ค. 2558
367 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.(ศพด.๒) องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา ดาวน์โหลดเอกสาร
241
04 ธ.ค. 2558
368 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.2) องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา ดาวน์โหลดเอกสาร
279
27 พ.ย. 2558
369 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) สายบ้านนาแล-บ้านปากดวด หมู่ที่ 12 ตำบลเสาเภา ดาวน์โหลดเอกสาร
257
27 พ.ย. 2558
370 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดจ้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบหอถังเหล็กทรงแชมเปญ ขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 11 บ้านเขาคา ตำบลเสาเภา ดาวน์โหลดเอกสาร
180
27 พ.ย. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  37  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56