ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
123
31 ม.ค. 2562
62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทุ่งครั้ง-คลองไก่ฟัก หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
135
29 ม.ค. 2562
63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนแบตเตอรี่ ของรถตักหน้า-ขุดหลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
128
28 ม.ค. 2562
64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย ทสปช. หมู่ที่ 9 ตำบลเสาเภา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
125
25 ม.ค. 2562
65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอรฺ์ จำนวน 3 รายการ ของสำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
128
23 ม.ค. 2562
66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายวิรัตน์ - บ้านลุงแท่น หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
123
23 ม.ค. 2562
67 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเครื่องและน้ำมันไฮดรอลิค สำหรับรถตักหน้า-ขุดหลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
130
23 ม.ค. 2562
68 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนแหวนน้ำมัน ของรถตักหน้า-ขุดหลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
124
23 ม.ค. 2562
69 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
122
21 ม.ค. 2562
70 จ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ จำนวน 4 รายการ ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
120
17 ม.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  7  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56