ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
301 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายกรกต-น้ำดำ หมู่ที่ 16 ตำบลเสาเภา ดาวน์โหลดเอกสาร
182
23 ธ.ค. 2559
302 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายไสตาโคตร หมู่ที่ 11 ตำบลเสาเภา ดาวน์โหลดเอกสาร
202
23 ธ.ค. 2559
303 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านครูเสม หมู่ที่ 6 ตำบลเสาเภา ดาวน์โหลดเอกสาร
211
23 ธ.ค. 2559
304 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายห้วย-นางแรม หมู่ที่ 14 ตำบลเสาเภา ดาวน์โหลดเอกสาร
221
23 ธ.ค. 2559
305 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเพชรประชาอุทิศ หมู่ที่ 13 ตำบลเสาเภา ดาวน์โหลดเอกสาร
208
23 ธ.ค. 2559
306 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหัวแรด-คลองหิน หมู่ที่ 8 ตำบลเสาเภา ดาวน์โหลดเอกสาร
177
23 ธ.ค. 2559
307 การเปิดเผยราคากลาง ถังรองรับขยะมูลฝอย ขนาด 120 ลิตร ดาวน์โหลดเอกสาร
158
19 ธ.ค. 2559
308 การเปิดเผยราคากลางจัดซื้อถุงยังชีพ ดาวน์โหลดเอกสาร
187
02 ธ.ค. 2559
309 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายประชาราษฎร์อุทิศ หมู่ที่ 9 ตำบลเสาเภา ดาวน์โหลดเอกสาร
186
09 พ.ย. 2559
310 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยปูนิ่ม หมู่ที่ 10,14,16 ตำบลเสาเภา ดาวน์โหลดเอกสาร
181
09 พ.ย. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  31  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56