ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
301 การเปิดเผยราคากลาง ถังรองรับขยะมูลฝอย ขนาด 120 ลิตร ดาวน์โหลดเอกสาร
56
19 ธ.ค. 2559
302 การเปิดเผยราคากลางจัดซื้อถุงยังชีพ ดาวน์โหลดเอกสาร
84
02 ธ.ค. 2559
303 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายประชาราษฎร์อุทิศ หมู่ที่ 9 ตำบลเสาเภา ดาวน์โหลดเอกสาร
78
09 พ.ย. 2559
304 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยปูนิ่ม หมู่ที่ 10,14,16 ตำบลเสาเภา ดาวน์โหลดเอกสาร
79
09 พ.ย. 2559
305 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายไสตาโครต-นางเลือดขาว หมู่ที่ 4 ตำบลเสาเภา ดาวน์โหลดเอกสาร
59
31 ต.ค. 2559
306 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยอนามัย-ทุ่งนุ้ย หมู่ที่ 5 ตำบลเสาเภา ดาวน์โหลดเอกสาร
67
31 ต.ค. 2559
307 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายน้ำดำ หมู่ที่ 7 ตำบลเสาเภา ดาวน์โหลดเอกสาร
70
31 ต.ค. 2559
308 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายราษฎร์อุทิศ 1 หมู่ที่ 1 ตำบลเสาเภา ดาวน์โหลดเอกสาร
82
09 ก.ย. 2559
309 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบางไม้เหลี่ยม 2 หมู่ที่ 7 ตำบลเสาเภา ดาวน์โหลดเอกสาร
77
09 ก.ย. 2559
310 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลเสาเภา ดาวน์โหลดเอกสาร
95
09 ก.ย. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  31  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56