ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
341 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการขุดลอกคลองปากดวดบริเวณเกาะกลาง หมู่ที่ 12 ตำบลเสาเภา ดาวน์โหลดเอกสาร
200
24 ก.พ. 2559
342 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดจ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนชลประทานสายบ้านโกยง-บ้านนางแอบ หมู่ที่ 4 ตำบลเสาเภา ดาวน์โหลดเอกสาร
174
15 ก.พ. 2559
343 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายไสตาโคตร-นางเลือดขาว หมู่ที่ 4 ตำบลเสาเภา ดาวน์โหลดเอกสาร
177
15 ก.พ. 2559
344 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายห้วย-บ้านนางแรม หมู่ที่ 14 ตำบลเสาเภา ดาวน์โหลดเอกสาร
179
15 ก.พ. 2559
345 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายพัว หมู่ที่ 4 ตำบลเสาเภา ดาวน์โหลดเอกสาร
176
15 ก.พ. 2559
346 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางสายบ้านปากด่าน-วัดคงคาวดี หมู่ที่ 2 ตำบลเสาเภา ดาวน์โหลดเอกสาร
178
15 ก.พ. 2559
347 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยตาเผือก หมู่ที่ 8 ตำบลเสาเภา ดาวน์โหลดเอกสาร
170
15 ก.พ. 2559
348 การเปิดเผยราคากลาง ครุภัณฑ์เครืองดับเพลิง จำนวน 3 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
178
04 ก.พ. 2559
349 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจ้างเหมาซ่อมแซมถนนภายในตำบลเสาเภา จำนวน 14 สาย ดาวน์โหลดเอกสาร
192
22 ม.ค. 2559
350 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายทุ่งครั้ง-ท่าหมาก หมู่ที่ 13 ตำบลเสาเภา ดาวน์โหลดเอกสาร
193
19 ม.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  35  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56