ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
531 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างบุกเบิกถนนภายในตำบลเสาเภา จำนวน 5 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
400
21 ก.ค. 2552
532 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างบุกเบิกถนนภายในตำบลเสาเภา จำนวน 5 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
418
21 ก.ค. 2552
533 สอบราคาจ้าง โครงการซ่อมแซมถนนภายในตำบลเสาเภา จำนวน 3 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
387
08 เม.ย. 2552
534 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
346
08 เม.ย. 2552
535 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ดาวน์โหลดเอกสาร
385
08 เม.ย. 2552
536 ประกาศสอบราคา โครงการจ้างเหมาปรับปรุงตกแต่งห้องรับรองภายในอาคารองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา ดาวน์โหลดเอกสาร
363
11 มี.ค. 2552
537 ประกาศสอบราคา โครงการก่อสร้างระบบประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 ตำบลเสาเภา ดาวน์โหลดเอกสาร
323
11 มี.ค. 2552
538 ประกาศสอบราคา โครงการจ้างเหมาปรับปรุงตกแต่งเคาท์เตอร์ประชาสัมพันธ์ภายในอาคารองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา ดาวน์โหลดเอกสาร
331
11 มี.ค. 2552
539 ผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายวิเชียรอุทิศ หมู่ที่ 9 ดาวน์โหลดเอกสาร
346
06 มี.ค. 2552
540 ผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายรัฐราษฎร์อุทิศ หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
434
06 มี.ค. 2552
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  54  |55|  |56