ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
531 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและวางท่อระบายน้ำภายในตำบลเสาเภา ดาวน์โหลดเอกสาร
466
06 ม.ค. 2553
532 สอบราคาซื้อ อาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ รสจืด ดาวน์โหลดเอกสาร
532
09 พ.ย. 2552
533 สอบราคาซื้อ อาหารเสริม (นม) นม ยู.เอช.ที ดาวน์โหลดเอกสาร
476
10 ก.ย. 2552
534 สอบราคาซื้อ อาหารเสริม (นม) นม ยู.เอช.ที ดาวน์โหลดเอกสาร
503
10 ส.ค. 2552
535 สอบราคาซื้ออุปกรณ์กีฬา จำนวน 12 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
517
29 ก.ค. 2552
536 สอบราคาซื้ออุปกรณ์กีฬา จำนวน 12 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
498
29 ก.ค. 2552
537 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างบุกเบิกถนนภายในตำบลเสาเภา จำนวน 5 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
513
21 ก.ค. 2552
538 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างบุกเบิกถนนภายในตำบลเสาเภา จำนวน 5 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
532
21 ก.ค. 2552
539 สอบราคาจ้าง โครงการซ่อมแซมถนนภายในตำบลเสาเภา จำนวน 3 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
486
08 เม.ย. 2552
540 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
440
08 เม.ย. 2552
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  54  |55|  |56