ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
251 การเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายพัว หมู่ที่ 4 ตำบลเสาเภา ดาวน์โหลดเอกสาร
147
20 ธ.ค. 2560
252 การเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบางไม้เหลี่ยม 2 หมู่ที่ 7 ตำบลเสาเภา ดาวน์โหลดเอกสาร
138
20 ธ.ค. 2560
253 การเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายปูนิ่ม หมู่ที่ 10,14 ตำบลเสาเภา ดาวน์โหลดเอกสาร
140
20 ธ.ค. 2560
254 การเปิดเผยราคากลาง จัดซื้อข้าวสารและอาหารแห้ง พร้อมอุปกรณ์ในการบรรจุ ดาวน์โหลดเอกสาร
130
07 ธ.ค. 2560
255 การเปิดเผยราคากลาง จัดซื้อถังรองรับขยะมูลฝอย ดาวน์โหลดเอกสาร
138
27 พ.ย. 2560
256 การเปิดเผยราคากลาง จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ และสี) จำนวน 1 เครื่อง ดาวน์โหลดเอกสาร
132
27 พ.ย. 2560
257 การเปิดเผยราคากลาง และการคำนวนราคากลาง โครงการขุดลอกคลองท่าทน หมู่ที่ 1,2 ตำบลเสาเภา ดาวน์โหลดเอกสาร
153
08 พ.ย. 2560
258 การเปิดเผยราคากลาง และการคำนวนราคากลาง โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักพร้อมบ่อพัก คสล.ถนนสายหัวแรด-คลองหิน หมู่ที่ 8 ตำบลเสาเภา ดาวน์โหลดเอกสาร
130
08 พ.ย. 2560
259 การเปิดเผยราคากลาง และการคำนวนราคากลาง โครงการขุดลอกปากน้ำท่าหมาก หมู่ที่ 7 ตำบลเสาเภา ดาวน์โหลดเอกสาร
130
08 พ.ย. 2560
260 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
138
30 ต.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  26  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56