ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
251 การเปิดเผยราคากลาง และการคำนวนราคากลาง โครงการขุดลอกคลองท่าทน หมู่ที่ 1,2 ตำบลเสาเภา ดาวน์โหลดเอกสาร
40
08 พ.ย. 2560
252 การเปิดเผยราคากลาง และการคำนวนราคากลาง โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักพร้อมบ่อพัก คสล.ถนนสายหัวแรด-คลองหิน หมู่ที่ 8 ตำบลเสาเภา ดาวน์โหลดเอกสาร
35
08 พ.ย. 2560
253 การเปิดเผยราคากลาง และการคำนวนราคากลาง โครงการขุดลอกปากน้ำท่าหมาก หมู่ที่ 7 ตำบลเสาเภา ดาวน์โหลดเอกสาร
32
08 พ.ย. 2560
254 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
45
30 ต.ค. 2560
255 การเปิดเผยราคากลาง อาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 2/2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
32
30 ต.ค. 2560
256 การเปิดเผยราคากลางจ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานของกองคลัง ดาวน์โหลดเอกสาร
31
28 ก.ย. 2560
257 การเปิดเผยราคากลางจ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานของกองช่าง ดาวน์โหลดเอกสาร
28
28 ก.ย. 2560
258 การเปิดเผยราคากลางจ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานผู้ชวยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ของสำนักงานปลัด ดาวน์โหลดเอกสาร
30
28 ก.ย. 2560
259 การเปิดเผยราคากลางจ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล ของสำนักงานปลัด ดาวน์โหลดเอกสาร
33
28 ก.ย. 2560
260 การเปิดเผยราคากลางจ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา ของสำนักงานปลัด ดาวน์โหลดเอกสาร
33
28 ก.ย. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  26  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56