ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
451 สอบราคาจ้างโครงการถมดินและปรับปรุงพื้นที่บริเวณขององค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา หมู่ที่ ๑๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
252
18 ธ.ค. 2556
452 ประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะขนส่ง (รถยนต์น้ำเอนกประสงค์ถังน้ำในตัวชนิดฉีดโฟมผสม ตัวรถ ๖ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า ๑๗๐ แรงม้า) จำนวน ๑ คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
238
18 ธ.ค. 2556
453 ประชาสัมพันธ์การตรวจงานจ้างถนน คสล.จำนวน 3 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
217
07 พ.ย. 2556
454 สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
380
10 ก.ย. 2556
455 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ดาวน์โหลดเอกสาร
323
10 ก.ย. 2556
456 ประชาสัมพันธ์การตรวจการจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
239
09 ก.ย. 2556
457 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในตำบลเสาเภา จำนวน ๓ โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
313
20 ส.ค. 2556
458 ประชาสัมพันธ์การตรวจการจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
220
13 ส.ค. 2556
459 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ ตำบลเสาเภา ดาวน์โหลดเอกสาร
245
05 ส.ค. 2556
460 สอบราคาจ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๔ ตำบลเสาเภา ดาวน์โหลดเอกสาร
267
05 ส.ค. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  46  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56