ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
431 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างบุกเบิกถนนสายบ้านลุงโบและบ้านแดงเนิม หมู่ที่ 10 ดาวน์โหลดเอกสาร
268
27 ส.ค. 2557
432 สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายชลประทาน หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
266
27 ส.ค. 2557
433 สอบราคาโครงการซ่อมสร้างฝายน้ำล้นห้วยหิน หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
288
27 ส.ค. 2557
434 สอบราคาจ้างโครงการ จำนวน ๓ โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
266
14 ส.ค. 2557
435 ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างโครงการ จำนวน ๔ โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
276
29 ก.ค. 2557
436 สอบราคาจ้างโครงการ จำนวน ๔ โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
309
23 ก.ค. 2557
437 สอบราคาจ้างโครงการ จำนวน ๔ โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
312
04 ก.ค. 2557
438 ผลสอบราคาซื้ออุปกรณ์กีฬา จำนวน 12 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
268
25 มิ.ย. 2557
439 สอบราคาซื้ออุปกรณ์กีฬา จำนวน ๑๒ รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
265
10 มิ.ย. 2557
440 สอบราคาซื้ออุปกรณ์กีฬา จำนวน ๑๒ รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
300
10 มิ.ย. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  44  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56