ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
431 สอบราคาจ้างโครงการ จำนวน ๔ โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
209
04 ก.ค. 2557
432 ผลสอบราคาซื้ออุปกรณ์กีฬา จำนวน 12 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
171
25 มิ.ย. 2557
433 สอบราคาซื้ออุปกรณ์กีฬา จำนวน ๑๒ รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
163
10 มิ.ย. 2557
434 สอบราคาซื้ออุปกรณ์กีฬา จำนวน ๑๒ รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
203
10 มิ.ย. 2557
435 ประกาศผลสอบราคาจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำและถมดินหน้าที่ทำการ อบต.เสาเภา ดาวน์โหลดเอกสาร
251
28 พ.ค. 2557
436 ผลสอบราคาจ้างโครงการขุดลอกคูระบายน้ำริมถนนทางหลวงสาย 401 หมู่ที่ 5,หมู่ที่ 6,หมู่ที่ 10 และหมู่ที่ 16 ตำบลเสาเภา ดาวน์โหลดเอกสาร
186
28 พ.ค. 2557
437 ประกาศผลสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในตำบลเสาเภา จำนวน 5 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
147
23 พ.ค. 2557
438 สอบราคาจ้างโครงการขุดลอกคูระบายน้ำริมถนนทางหลวงสาย ๔๐๑ หมู่ที่ ๕, หมู่ที่ ๖, หมู่ที่ ๑๐ และหมู่ที่ ๑๖ ดาวน์โหลดเอกสาร
177
12 พ.ค. 2557
439 สอบราคาจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำและ ถมดินหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา หมู่ที่ 13 ดาวน์โหลดเอกสาร
172
12 พ.ค. 2557
440 สอบราคาจ้างโครงการ จำนวน ๕ โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
225
06 พ.ค. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  44  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56