ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
311 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 14 ตำบลเสาเภา ดาวน์โหลดเอกสาร
81
09 ก.ย. 2559
312 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายราษฎร์อุทิศ 1 หมู่ที่ 1 ตำบลเสาเภา ดาวน์โหลดเอกสาร
81
08 ก.ย. 2559
313 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบางไม้เหลี่ยม 2 หมู่ที่ 7 ตำบลเสาเภา ดาวน์โหลดเอกสาร
54
08 ก.ย. 2559
314 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลเสาเภา ดาวน์โหลดเอกสาร
55
08 ก.ย. 2559
315 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 14 ตำบลเสาเภา ดาวน์โหลดเอกสาร
62
08 ก.ย. 2559
316 ประชาสัมพันธ์การตรวจการจ้างของโครงการก่อสร้างอาคารพร้อมระบบกรองน้ำชนิดดื่มได้ หมู่ที่ 3 ตำบลเสาเภา ดาวน์โหลดเอกสาร
95
24 ส.ค. 2559
317 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 ตำบลเสาเภา ดาวน์โหลดเอกสาร
107
27 ก.ค. 2559
318 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดจ้างโครงการก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำในลำคลอง หมู่ที่ 2 ตำบลเสาเภา ดาวน์โหลดเอกสาร
123
27 ก.ค. 2559
319 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์บรรทุกแบบเปิดข้างเทท้ายติดตั้งเครนไฮดรอลิค พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ชนิด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน) ดาวน์โหลดเอกสาร
138
07 ก.ค. 2559
320 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดจ้างโครงการก่อสร้างอาคารพร้อมระบบกรองน้ำชนิดดื่มได้ หมู่ที่ 3 ตำบลเสาเภา ดาวน์โหลดเอกสาร
132
27 มิ.ย. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  32  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56