ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
311 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายไสตาโครต-นางเลือดขาว หมู่ที่ 4 ตำบลเสาเภา ดาวน์โหลดเอกสาร
160
31 ต.ค. 2559
312 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยอนามัย-ทุ่งนุ้ย หมู่ที่ 5 ตำบลเสาเภา ดาวน์โหลดเอกสาร
176
31 ต.ค. 2559
313 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายน้ำดำ หมู่ที่ 7 ตำบลเสาเภา ดาวน์โหลดเอกสาร
170
31 ต.ค. 2559
314 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายราษฎร์อุทิศ 1 หมู่ที่ 1 ตำบลเสาเภา ดาวน์โหลดเอกสาร
185
09 ก.ย. 2559
315 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบางไม้เหลี่ยม 2 หมู่ที่ 7 ตำบลเสาเภา ดาวน์โหลดเอกสาร
175
09 ก.ย. 2559
316 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลเสาเภา ดาวน์โหลดเอกสาร
194
09 ก.ย. 2559
317 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 14 ตำบลเสาเภา ดาวน์โหลดเอกสาร
178
09 ก.ย. 2559
318 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายราษฎร์อุทิศ 1 หมู่ที่ 1 ตำบลเสาเภา ดาวน์โหลดเอกสาร
179
08 ก.ย. 2559
319 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบางไม้เหลี่ยม 2 หมู่ที่ 7 ตำบลเสาเภา ดาวน์โหลดเอกสาร
155
08 ก.ย. 2559
320 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลเสาเภา ดาวน์โหลดเอกสาร
154
08 ก.ย. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  32  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56