ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
541 ผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยรอยไถ หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
376
06 มี.ค. 2552
542 ผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายโคกหมาก หมู่ที่ 11 ดาวน์โหลดเอกสาร
340
06 มี.ค. 2552
543 ผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายท่าเนียน-บางลึก หมู่ที่ 12 ดาวน์โหลดเอกสาร
336
06 มี.ค. 2552
544 รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
361
02 มี.ค. 2552
545 รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
335
02 มี.ค. 2552
546 รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
352
02 มี.ค. 2552
547 รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
299
02 มี.ค. 2552
548 รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
330
02 มี.ค. 2552
549 สอบราคาซื้อ อาหารเสริม (นม) ยูเอชที ดาวน์โหลดเอกสาร
344
02 มี.ค. 2552
550 ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
344
10 ก.พ. 2552
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  55  |56