ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
541 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ดาวน์โหลดเอกสาร
483
08 เม.ย. 2552
542 ประกาศสอบราคา โครงการจ้างเหมาปรับปรุงตกแต่งห้องรับรองภายในอาคารองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา ดาวน์โหลดเอกสาร
476
11 มี.ค. 2552
543 ประกาศสอบราคา โครงการก่อสร้างระบบประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 ตำบลเสาเภา ดาวน์โหลดเอกสาร
448
11 มี.ค. 2552
544 ประกาศสอบราคา โครงการจ้างเหมาปรับปรุงตกแต่งเคาท์เตอร์ประชาสัมพันธ์ภายในอาคารองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา ดาวน์โหลดเอกสาร
453
11 มี.ค. 2552
545 ผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายวิเชียรอุทิศ หมู่ที่ 9 ดาวน์โหลดเอกสาร
461
06 มี.ค. 2552
546 ผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายรัฐราษฎร์อุทิศ หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
545
06 มี.ค. 2552
547 ผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยรอยไถ หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
492
06 มี.ค. 2552
548 ผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายโคกหมาก หมู่ที่ 11 ดาวน์โหลดเอกสาร
436
06 มี.ค. 2552
549 ผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายท่าเนียน-บางลึก หมู่ที่ 12 ดาวน์โหลดเอกสาร
454
06 มี.ค. 2552
550 รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
474
02 มี.ค. 2552
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  55  |56