ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
471 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 15 ดาวน์โหลดเอกสาร
318
19 มี.ค. 2556
472 สอบราคาซื้อรถบรรทุกขยะขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ แบบอัดท้าย ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า ๖ ลูกบาศก์เมตร ดาวน์โหลดเอกสาร
3003
16 ม.ค. 2556
473 สอบราคาซื้อถังรองรับขยะมูลฝอย ดาวน์โหลดเอกสาร
389
16 ม.ค. 2556
474 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในตำบลเสาเภา จำนวน ๓ โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
348
04 ม.ค. 2556
475 สอบราคาจ้างโครงการวางท่อส่งก๊าซชีวภาพ ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ ตำบลเสาเภา ดาวน์โหลดเอกสาร
395
06 ก.ย. 2555
476 โครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านนาแล หมู่ที่ ๑๒ ตำบลเสาเภา ดาวน์โหลดเอกสาร
614
06 ก.ย. 2555
477 สอบราคาซื้อ ดาวน์โหลดเอกสาร
393
30 ส.ค. 2555
478 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทุ่งครั้ง-ท่าหมาก หมู่ที่ ๑๓ ตำบลเสาเภา ดาวน์โหลดเอกสาร
401
27 มิ.ย. 2555
479 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสามแยกเขาคา-วัดปากด่าน หมู่ที่ ๑๕ ตำบลเสาเภา ดาวน์โหลดเอกสาร
410
27 มิ.ย. 2555
480 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในตำบลเสาเภา จำนวน ๔ โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
400
18 เม.ย. 2555
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  48  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56