ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
281 การเปิดเผยราคากลางจัดซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป ดาวน์โหลดเอกสาร
61
22 พ.ค. 2560
282 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนภายในตำบลเสาเเภา หมู่ที่ 1,2,3,4,6,8,11,12,13,14,15, และ 16 ดาวน์โหลดเอกสาร
55
15 พ.ค. 2560
283 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายไสตีนแก้ว หมู่ที่ 1 ตำบลเสาเภา ดาวน์โหลดเอกสาร
74
01 พ.ค. 2560
284 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.โรงพระจีน-บ้านนายวิเชียร หมู่ที่ 6 ตำบลเสาเภา ดาวน์โหลดเอกสาร
60
01 พ.ค. 2560
285 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านลุงจิต (ซอยสงวนใน) หมู่ที่ 14 ตำบลเสาเภา ดาวน์โหลดเอกสาร
62
01 พ.ค. 2560
286 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด 135 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
68
07 เม.ย. 2560
287 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง จ้างเหมาวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ริมถนนทางหลวงสาย 401 หมู่ที่ 5 ตำบลเสาเภา ดาวน์โหลดเอกสาร
60
20 มี.ค. 2560
288 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหลาขาว หมู่ที่ 6 ตำบลเสาเภา ดาวน์โหลดเอกสาร
74
22 ก.พ. 2560
289 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยตาเผือก หมู่ที่ 8 ตำบลเสาเภา ดาวน์โหลดเอกสาร
107
22 ก.พ. 2560
290 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายพัว หมู่ที่ 4 ตำบลเสาเภา ดาวน์โหลดเอกสาร
81
22 ก.พ. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  29  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56