ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
171 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเบนซิน จำนวน 30 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
19
03 ส.ค. 2561
172 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา น้ำมันไฮดรอลิค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
19
03 ส.ค. 2561
173 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนหัวพิมพ์ เบอร์ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
21
03 ส.ค. 2561
174 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนยางในรถบรรทุกขยะ 82-0087 นศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
20
03 ส.ค. 2561
175 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจ ดาวน์โหลดเอกสาร
16
02 ส.ค. 2561
176 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนหลอดไฟ ของรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 81-3758 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
22
01 ส.ค. 2561
177 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนหลอดไฟ ของรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 82-0087 นศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
17
01 ส.ค. 2561
178 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 30 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
22
26 ก.ค. 2561
179 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา แบบพิมพ์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
17
25 ก.ค. 2561
180 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ป้ายไวนิล จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
24
25 ก.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  18  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56