ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
171 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ของ ศพด.อบต.เสาเภา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
137
09 ส.ค. 2561
172 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows 7+Program PC โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
125
06 ส.ค. 2561
173 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
125
03 ส.ค. 2561
174 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผูกผ้าบริเวณรั้วหน้าสำนักงาน อบต.เสาเภา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
131
03 ส.ค. 2561
175 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ป้ายไวนิล จำนวน 6 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
121
03 ส.ค. 2561
176 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมระบบไฮโดรลิค ของรถตักหน้า-ขุดหลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
133
03 ส.ค. 2561
177 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเบนซิน จำนวน 30 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
126
03 ส.ค. 2561
178 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา น้ำมันไฮดรอลิค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
134
03 ส.ค. 2561
179 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนหัวพิมพ์ เบอร์ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
128
03 ส.ค. 2561
180 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนยางในรถบรรทุกขยะ 82-0087 นศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
123
03 ส.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  18  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56