ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
401 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายไสตาโคตร-เขาแกลบ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลเสาเภา ดาวน์โหลดเอกสาร
193
16 ก.ค. 2558
402 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนางจินดา ดอกบัวถึงบ้านนางจินดา เลื่อนลอย ดาวน์โหลดเอกสาร
203
16 ก.ค. 2558
403 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนางจินดา ดอกบัวถึงบ้านนางจินดา เลื่อนลอย หมู่ที่ ๑๔ ตำบลเสาเภา ดาวน์โหลดเอกสาร
195
16 ก.ค. 2558
404 การเปิดเผยคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง (ครุภัณฑ์กีฬา เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งพร้อมติดตั้ง) ดาวน์โหลดเอกสาร
3740
07 ก.ค. 2558
405 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์กีฬา (เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งพร้อมติดตั้ง ณ บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา) ดาวน์โหลดเอกสาร
219
07 ก.ค. 2558
406 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดจ้างโครงการปรับปรุงท่อส่งน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ ตำบลเสาเภา ดาวน์โหลดเอกสาร
226
23 มิ.ย. 2558
407 สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงท่อส่งน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ ตำบลเสาเภา ดาวน์โหลดเอกสาร
212
23 มิ.ย. 2558
408 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายทุ่งครั้ง-ท่าหมาก หมู่ที่ ๑๓ ตำบลเสาเภา ดาวน์โหลดเอกสาร
210
23 มิ.ย. 2558
409 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายทุ่งครั้ง-ท่าหมาก หมู่ที่ ๑๓ ตำบลเสาเภา ดาวน์โหลดเอกสาร
220
23 มิ.ย. 2558
410 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาบ้านไทรงาม หมู่ที่ ๔ ตำบลเสาเภา ดาวน์โหลดเอกสาร
200
23 มิ.ย. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  41  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56