ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
351 การเปิดเผยราคากลางครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 5 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
158
21 ธ.ค. 2558
352 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายพัว-ห้วยหิน หมู่ที่ ๔ ตำบลเสาเภา ดาวน์โหลดเอกสาร
174
14 ธ.ค. 2558
353 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทุ่งครั้ง-ถ้ำเขาพรง หมู่ที่ ๙ ตำบลเสาเภา ดาวน์โหลดเอกสาร
163
14 ธ.ค. 2558
354 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายวันชัย-บ้านผู้ใหญ่อนุวัฒน์ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลเสาเภา ดาวน์โหลดเอกสาร
150
14 ธ.ค. 2558
355 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายไสตาโคตร-เขาแกลบ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลเสาเภา ดาวน์โหลดเอกสาร
146
14 ธ.ค. 2558
356 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ข้ามคูชลประทาน หมู่ที่ ๑๑ ตำบลเสาเภา ดาวน์โหลดเอกสาร
135
14 ธ.ค. 2558
357 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเพชรประชาอุทิศ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลเสาเภา ดาวน์โหลดเอกสาร
139
14 ธ.ค. 2558
358 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านครูเกษม หมู่ที่ ๖ ตำบลเสาเภา ดาวน์โหลดเอกสาร
146
14 ธ.ค. 2558
359 การเปิดเผยราคากลางการคำนวณราคากลางการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหลาขาว หมู่ที่ ๖ ตำบลเสาเภา ดาวน์โหลดเอกสาร
135
14 ธ.ค. 2558
360 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยเศรษฐกิจ หมู่ที่ ๘ ตำบลเสาเภา ดาวน์โหลดเอกสาร
140
14 ธ.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  36  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56