ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
211 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 82-0087 นศ. ดาวน์โหลดเอกสาร
28
17 พ.ค. 2561
212 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมกระเบื้องปูพื้นภายในอาคารสำนักงาน อบต.เสาเภา ดาวน์โหลดเอกสาร
26
17 พ.ค. 2561
213 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา อาหารเสริม (นม) ดาวน์โหลดเอกสาร
26
15 พ.ค. 2561
214 การเปิดเผยราคากลาง อาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 1/2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
26
11 พ.ค. 2561
215 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ของสำนักงานปลัด จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
21
24 เม.ย. 2561
216 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของสำนักงานปลัด จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
21
24 เม.ย. 2561
217 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถตู้กู้ชีพ ทะเบียน กพ-2479 นศ. ดาวน์โหลดเอกสาร
24
23 เม.ย. 2561
218 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างบุกเบิกถนนสายชายทะเล หมู่ที่ 2 ตำบลเสาเภา ดาวน์โหลดเอกสาร
22
20 เม.ย. 2561
219 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบุกเบิกก่อ่สร้างถนนสายบ้านทุ่งนุ้ย-บ้านบางดี หมู่ที่ 5,7 ตำบลเสาเภา ดาวน์โหลดเอกสาร
22
20 เม.ย. 2561
220 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างบุกเบิกถนนสายโทรเลขเก่า หมู่ที่ 15 ตำบลเสาเภา ดาวน์โหลดเอกสาร
24
20 เม.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  22  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56