ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
211 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 8 รายการด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
128
01 มิ.ย. 2561
212 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำริมถนนซอยเศรษฐกิจ หมู่ที่ 8 ตำบลเสาเภา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
127
25 พ.ค. 2561
213 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการบุกเบิกก่อสร้างถนนสายหลังวัดขรัวช่วย หมู่ที่ 5 ตำบลเสาเภา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
127
25 พ.ค. 2561
214 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการบุกเบิกก่อสร้างถนนสายหลังวัดขรัวช่วย หมู่ที่ 5 ตำบลเสาเภา ดาวน์โหลดเอกสาร
133
24 พ.ค. 2561
215 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำริมถนนสายซอยเศรษฐกิจ หมู่ที่ 8 ตำบลเสาเภา ดาวน์โหลดเอกสาร
140
24 พ.ค. 2561
216 เชิญชวนเข้าเสนอราคาจ้าง จ้างเหมารื้อถอนอาคารรุกล้ำถนนทางหลวงสายเก่า ของบ้านเลขที่ 3 หมู่ที่ 15 ตำบลเสาเภา อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามคำพิพากษาของศาลปกครองนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
127
18 พ.ค. 2561
217 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 82-0087 นศ. ดาวน์โหลดเอกสาร
130
17 พ.ค. 2561
218 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมกระเบื้องปูพื้นภายในอาคารสำนักงาน อบต.เสาเภา ดาวน์โหลดเอกสาร
124
17 พ.ค. 2561
219 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา อาหารเสริม (นม) ดาวน์โหลดเอกสาร
133
15 พ.ค. 2561
220 การเปิดเผยราคากลาง อาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 1/2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
127
11 พ.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  22  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56