ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
521 เรื่อง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรเดิมบล็อกปูถนนเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านต้นเหรียง – บ้านบางดี หมู่ที่ 7 ตำบลเสาเภา ดาวน์โหลดเอกสาร
461
08 มี.ค. 2553
522 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายอภิรักษ์ประชาสรรค์ หมู่ที่ 4,11,15 ตำบลเสาเภา ดาวน์โหลดเอกสาร
533
16 ก.พ. 2553
523 สอบราคาซื้อ อาหารเสริม (นม) ยู.เอช.ที ดาวน์โหลดเอกสาร
350
09 ก.พ. 2553
524 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคสล. หมู่ที่ 3 ตำบลเสาเภา ดาวน์โหลดเอกสาร
434
06 ม.ค. 2553
525 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและวางท่อระบายน้ำภายในตำบลเสาเภา ดาวน์โหลดเอกสาร
366
06 ม.ค. 2553
526 สอบราคาซื้อ อาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ รสจืด ดาวน์โหลดเอกสาร
426
09 พ.ย. 2552
527 สอบราคาซื้อ อาหารเสริม (นม) นม ยู.เอช.ที ดาวน์โหลดเอกสาร
370
10 ก.ย. 2552
528 สอบราคาซื้อ อาหารเสริม (นม) นม ยู.เอช.ที ดาวน์โหลดเอกสาร
396
10 ส.ค. 2552
529 สอบราคาซื้ออุปกรณ์กีฬา จำนวน 12 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
415
29 ก.ค. 2552
530 สอบราคาซื้ออุปกรณ์กีฬา จำนวน 12 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
386
29 ก.ค. 2552
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  53  |54|  |55|  |56