ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
521 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มี.ค.53 ดาวน์โหลดเอกสาร
492
22 เม.ย. 2553
522 ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในตำบลเสาเภา จำนวน 6 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
533
01 เม.ย. 2553
523 สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนภายในตำบลเสาเภา ดาวน์โหลดเอกสาร
478
01 เม.ย. 2553
524 รายชื่อผู้ค้าที่ผานการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาโครงการจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรเดิมบล็อกปูถนนเป็นถนน คสล.สายบ้านต้นเเหรียง-บ้านบางดี หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
515
29 มี.ค. 2553
525 รายชื่อผู้ค้าที่ผานการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาโครงการจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรเดิมบล็อกปูถนนเป็นถนน คสล.สายบ้านต้นเเหรียง-บ้านบางดี หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
411
29 มี.ค. 2553
526 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ก.พ. 53 ดาวน์โหลดเอกสาร
460
15 มี.ค. 2553
527 เรื่อง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรเดิมบล็อกปูถนนเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านต้นเหรียง – บ้านบางดี หมู่ที่ 7 ตำบลเสาเภา ดาวน์โหลดเอกสาร
556
08 มี.ค. 2553
528 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายอภิรักษ์ประชาสรรค์ หมู่ที่ 4,11,15 ตำบลเสาเภา ดาวน์โหลดเอกสาร
628
16 ก.พ. 2553
529 สอบราคาซื้อ อาหารเสริม (นม) ยู.เอช.ที ดาวน์โหลดเอกสาร
445
09 ก.พ. 2553
530 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคสล. หมู่ที่ 3 ตำบลเสาเภา ดาวน์โหลดเอกสาร
528
06 ม.ค. 2553
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  53  |54|  |55|  |56