ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
421 ผลสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างบุกเบิกถนนสายลุงโบและบ้านแดงเนิม หมู่ที่ 10 ดาวน์โหลดเอกสาร
319
11 ก.ย. 2557
422 ผลสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายชลประทาน หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
313
11 ก.ย. 2557
423 ผลสอบราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างฝายน้ำล้นห้วยหิน หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
315
11 ก.ย. 2557
424 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างโรงจอดรถในพื้นท่ี่ขององค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา ดาวน์โหลดเอกสาร
292
03 ก.ย. 2557
425 สอบราคาจ้างโครงการศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 11 ดาวน์โหลดเอกสาร
272
03 ก.ย. 2557
426 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างศูนย์ อปพร.ตำบลเสาเภา ดาวน์โหลดเอกสาร
276
03 ก.ย. 2557
427 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างห้องสุขาในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา ดาวน์โหลดเอกสาร
263
03 ก.ย. 2557
428 ผลสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างบุกเบิกถนนสายกรกต-นำดำ หมู่ที่ 16,หมู่ที่ 7 ตำบลเสาเภา ดาวน์โหลดเอกสาร
272
29 ส.ค. 2557
429 ผลสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายซอยตาเผือก หมู่ที่ 8 ตำบลเสาเภา ดาวน์โหลดเอกสาร
268
29 ส.ค. 2557
430 ผลสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายเพชรประชาอุทิศ หมู่ที่9-หมู่ที่ 13 ตำบลเสาเภา ดาวน์โหลดเอกสาร
265
29 ส.ค. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  43  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56