ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
481 สอบราคาจ้างโครงการวางท่อส่งก๊าซชีวภาพ ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ ตำบลเสาเภา ดาวน์โหลดเอกสาร
491
06 ก.ย. 2555
482 โครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านนาแล หมู่ที่ ๑๒ ตำบลเสาเภา ดาวน์โหลดเอกสาร
710
06 ก.ย. 2555
483 สอบราคาซื้อ ดาวน์โหลดเอกสาร
495
30 ส.ค. 2555
484 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทุ่งครั้ง-ท่าหมาก หมู่ที่ ๑๓ ตำบลเสาเภา ดาวน์โหลดเอกสาร
500
27 มิ.ย. 2555
485 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสามแยกเขาคา-วัดปากด่าน หมู่ที่ ๑๕ ตำบลเสาเภา ดาวน์โหลดเอกสาร
528
27 มิ.ย. 2555
486 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในตำบลเสาเภา จำนวน ๔ โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
497
18 เม.ย. 2555
487 โครงการก่อสร้างบุกเบิกถนนและโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในตำบลเสาเภา จำนววน ๕ โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
482
27 มี.ค. 2555
488 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างผนังป้องกันตลิ่งคลองท่าทน หมู่ที่ ๑ ตำบลเสาเภา ดาวน์โหลดเอกสาร
471
29 ก.พ. 2555
489 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในตำบลเสาเภา จำนวน ๔ โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
464
28 ก.พ. 2555
490 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างต่อเติมศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลเสาเภา ดาวน์โหลดเอกสาร
509
06 ธ.ค. 2554
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  49  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56