ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
481 โครงการก่อสร้างบุกเบิกถนนและโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในตำบลเสาเภา จำนววน ๕ โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
385
27 มี.ค. 2555
482 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างผนังป้องกันตลิ่งคลองท่าทน หมู่ที่ ๑ ตำบลเสาเภา ดาวน์โหลดเอกสาร
374
29 ก.พ. 2555
483 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในตำบลเสาเภา จำนวน ๔ โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
368
28 ก.พ. 2555
484 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างต่อเติมศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลเสาเภา ดาวน์โหลดเอกสาร
412
06 ธ.ค. 2554
485 สอบราคาซื้อเรือท้องแบนไฟเบอร์กลาส จำนวน 2 ลำ ดาวน์โหลดเอกสาร
1037
01 ธ.ค. 2554
486 สอบราคาซื้อถังขยะ ขนาด 120 ลิตร ดาวน์โหลดเอกสาร
1594
01 ธ.ค. 2554
487 สอบราคาซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 22 เครื่อง และเครื่องรับส่งวิทยุระบบ VHF/FM ชนิดประจำที่ 10 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง ดาวน์โหลดเอกสาร
1195
28 พ.ย. 2554
488 สอบราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๕ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ เครื่อง ดาวน์โหลดเอกสาร
471
25 พ.ย. 2554
489 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารที่จอดรถบริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา ดาวน์โหลดเอกสาร
364
06 ก.ย. 2554
490 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
374
21 ก.ค. 2554
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  49  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56